Choď na obsah Choď na menu
 


minecraft prikazy

příkazy:

 • /lwc info – tímto příkazem zjistíš, komu truhla patří
 • /cprivate – tento příkaz slouží k zamknutí
 • /cmodify <nick_hráče> – takhle zpřistupníte zamčený objekt pro vsvého kamaráda
 • /cpublic – takhle zpřistupníte zamčený objekt pro veřejnost
 • /cremove – takhle odemknete daný objekt (pozor po odemknutí může do objektu každý!)
 • /cprivate <nick_hráče> – tímto povolíte hráči přístup k danému objektu
 • /cpassword <Heslo> – takhle zaheslujete daný objekt (nedoporučuji lehce zapomente heslo)

HeroChat

Tento plugin do hry přidává možnost chat kanálu a mění vzhled whispů.

příkazy:

 • /tell <nick_hráče> – tímto napíšete soukromou zprávu
 • /ch <kanál> – tímto si určíte jaký kanál chcete mít jako defaultní
 • /<kanál> <text> – takhle píšete do vybraného kanálu. Kanály jsou “Global”, “Shop”, “Help”.
 • /ch join <kanál> – tímto se přihlásíte do daného kanálu
 • /ch leave <kanál>- tímto se ohlásíte z daného kanálu

AuthMe

Tento plugin do hry přidává heslo ke každému účtu.

příkazy:

 • /login <heslo> – tímto se ve hře přihlásíte
 • /changepassword <staré heslo> <nové heslo> – takto si změníte heslo

MyHome

Tento plugin slouží k tomu abyste se mohli portnout na předem určené místo.

příkazy:

 • /home set – tímto si určíte kde má být váš home
 • /home – takhle se portnete domů
 • /home invite <nick_hráče> – takhle přidáte hráče na Váš home, když máte private
 • /home <nick_hráče> -takhle se portnete do domu hráče, pokud má nastavený home jak public
 • /home public – takhle zpřístupníte váš home veřejnosti
 • /home private – po zadání tohoto bude váš home soukromý

Plugin na tickety

Tento plugin slouží ke komunikaci s moderátory přes tzv. ticket. Před použítím čtěte PRAVIDLA porušení se trestá! /ticket text tímto odešlete žádost moderátorovi.

Před odesláním je důležité stát přímo u objektu, kde se grief nachází jinak je ticket úplně zbytečný (potom můžete odejít)!Moderátor má totiž možnost se portnout na místo odeslání ticketu.

 

Informativní příkazy

 • /res ? [číslo] – Zobrazí informace o příkazech ve hře. Používáme čísla 1-6.

Výběr oblasti

Oblast se vyměřuje pomocí dřevěné sekery dvěma body. Označuje se ve hře 3d prostor takže označíme nejnižší rohový bod tím, že klikneme levým tlačítkem na block (bouchneme do něho). A protilehlý nejvyšší bod označíme pravým kliknutím na block. Při obou případech vám to napíše hlášku o vytvoření primalního a secondárního bodu. Pro hráče je maximální velikost 30×30.

Vytvářecí příkazy

 • /res create <Jméno_residence> – Vytvoří residenci na základě vyznačené oblasti.
 • /res remove <Jméno_residence> – Zruší residenci.
 • /res subzone <Jméno_residence> <Jméno_subzony> – Vytvoří menší zónu v residenci, kde mohou fungovat jiné nastavení. Pro nastavování subzony dostanete jméno složením

Upravovací příkazy

 • /res message <Jméno_residence> [enter/leave] <Zpráva> – Nastaví zprávu, která se zobrazí hráčům, když přijdou (enter) do residence/subzony, nebo při opuštění (leave).
 • /res message <Jméno_residence> remove [enter/leave] – Odstraní oznamovací zprávu.

Praporkové (flag) Příkazy

True (t) – Ano, False (f) – Ne
 • /res set <Jméno_residence> [flag] [true/false] – Nataví flagu na pravost, nebo nepravost pro všechny hráče.
 • /res pset <Jméno_residence> <Jméno_hráče> [flag] [true/false] – Nataví flagu na pravost, nebo nepravost jen pro daného hráče.

Flag list

 • move – Pohyb hráčů po residenci. Při nové residenci je na true.
 • build – Stavění. Při nové residenci je na false.
 • use – Používání tlačítek, leverů, dveří a rafting table. Při nové residenci je na false.
 • container – Používání truhel. Při nové residenci je na false.
 • pvp – Mlácení hráčů mezi sebou. Při nové residenci je na false.
 • ignite – Podpalování. Při nové residenci je na false.
 • firespread – Rozšiřování trávy a ohně (u nás se oheň nešíří ani nikde jinde). Při nové residenci je na true.
 • tnt – Výbuch tnt. Při nové residenci je na false.
 • flow - Pravý proud lávy/vody a její slévaní. Při nové residenci je na true.
 • damage – Ovlivňuje veškeré ublížení v residenci.
 • monsters – Ovlivňuje spawnování a pohyb monster.